Политика за Лични данни

Декларация за поверителност

Софмакс ООД с ЕИК 202473267 се ангажира да опазва личните ви данни. Свържете се с нас на sales@sportdetox.com , ако имате някакви въпроси или проблеми относно използването на вашите лични данни и ние с удоволствие ще Ви съдействаме.

Използвайки този сайт или нашите услуги, вие се съгласявате с Обработката на вашите лични данни, както е описано в тази Декларация за поверителност.
Тази Декларация за поверителност е част от нашите Общи условия; като се съгласите с Общите условия, също така приемате тези Правила. В случай на сблъсък на термините, използвани в Общите условия и Декларацията за поверителност, последните имат предимство.

Съдържание

 1. Определения, използвани в тази Политика
 2. Принципите за защита на данните, които следваме
 3. Какви права имате относно личните си данни
 4. Какви лични данни събираме за вас
 5. Как използваме вашите лични данни
 6. Кой друг има достъп до личните ви данни
 7. Как защитаваме вашите данни
 8. Информация за „бисквитките“
 9. Информация за връзка

Определения

Лични данни – всякаква информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице.
Обработка – всяка операция или набор от операции, които се извършват на лични данни или на набори от лични данни.
Субект на данните – физическо лице, чиито лични данни се обработват.
Дете – физическо лице под 16-годишна възраст.
Ние / нас (или с главни букви или не)Софмакс ООД

Принципи за защита на данните

Обещаваме да следваме следните принципи за защита на данните:

 • Обработката е законна, справедлива, прозрачна. Нашите дейности по обработка имат законно основание. Винаги разглеждаме вашите права преди обработката на лични данни. Ще ви предоставим информация относно обработката при поискване.
 • Обработката е ограничена до целта. Нашите дейности по обработка съвпадат с целта, за която са събрани личните данни.
 • Обработката се извършва с минимални данни. Ние само събираме и обработваме минималното количество лични данни, необходими за всякакви цели.
 • Обработката е ограничена с период от време. Няма да съхраняваме личните ви данни повече от необходимото.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме точността на данните.
 • Ще направим всичко възможно, за да гарантираме целостта и поверителността на данните.

Права на субекта на данните

Ако имате профил в този сайт, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.
Субектът на данните има следните права:

 1. Право на информация – което означава, че трябва да знаете, че личните ви данни се обработват; какви данни се събират, откъде се получават, защо и от кого се обработват.
 2. Право на достъп – което означава, че имате право на достъп до данните, събрани от / около вас. Това включва правото ви да поискате и да получите копие от събраните от вас лични данни.
 3. Право на поправка – което означава, че имате право да поискате поправка или заличаване на личните ви данни, които са неточни или непълни.
 4. Право за изтриване – което означава, че при определени обстоятелства можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашите записи.
 5. Правото да ограничавате обработването – което означава, че при определени условия имате право да ограничите обработката на личните си данни.
 6. Право на възражение срещу обработката – което означава, че в някои случаи имате право да се противопоставите на обработката на вашите лични данни, например в случаите на директен маркетинг.
 7. Право на възражение срещу автоматизирана обработка – което означава, че имате право да се противопоставите на автоматизираната обработка, включително профилиране; и да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка. Това право можете да упражнявате винаги, когато има резултат от профилирането, което създава правни последици, които засягат или значително повлияват на вас.
 8. Право на преносимост на данни – имате право да получавате личните си данни във формат, който може да се чете от машината или ако е възможно, като директно прехвърляне от един процесор към друг.
 9. Право на подаване на жалба – в случай, че откажем да подадем молба по силата на Правата за достъп, ние ще Ви предоставим причина защо. Ако не сте доволни от начина на обработване на молбата, моля свържете се с нас.
 10. Право за помощта на надзорния орган – което означава, че имате право на помощ от надзорен орган и правото на други правни средства за защита, като например предявяване на иск за вреди.
 11. Право на отказ от съгласие – имате право да оттеглите всяко дадено съгласие за обработка на личните ви данни.

Данните, които събираме

Информацията, която сте ни предоставили
Това може да е вашият имейл адрес, име, адрес за фактуриране, домашен адрес и т.н. – основно информация, която е необходима за доставка на продукт / услуга или за подобряване на потребителския ви опит с нас. Запазваме информацията, която ни предоставяте, за да коментирате или да изпълнявате други дейности на уебсайта. Тази информация включва например вашето име и имейл адрес.
За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Автоматично събрана информация за вас
Това включва информация, която автоматично се съхранява от „бисквитки“ и други инструменти за сесии. Например информацията за вашата кошница, вашия IP адрес, историята на пазаруването (ако има такава) и т.н. Тази информация се използва за подобряване на вашето използване на онлайн магазина. Когато използвате нашите услуги или разглеждате съдържанието на нашия уебсайт, вашите дейности могат да бъдат регистрирани.
Ако имате профил и влезете в този сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Информация от нашите партньори
Събираме информация от нашите доверени партньори с потвърждение, че имат правно основание да споделят тази информация с нас. Това са или информация, която сте им предоставили директно, или че те са събрали за вас по други правни основания. Вижте списъка с нашите партньори тук .

Публично достъпна информация
Можем да съберем информация за вас, която е обществено достъпна.

Как използваме вашите лични данни

Ние използваме вашите лични данни, за да:

 • да ви предоставяме услугата. Това включва например регистрирането на профила ви; предоставяне на други продукти и услуги, които сте поискали; предоставяне на рекламни материали по ваше желание и комуникация с вас във връзка с тези продукти и услуги; комуникация и взаимодействие с вас; и ви уведомява за промени в услугите.
 • подобряване вашата работа с електронния магазин ;
 • изпълняване задължение по закон или договор;

Ние използваме вашите лични данни на законни основания и / или с вашето съгласие.

Въз основа на сключване на договор или изпълнение на договорни задължения ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви идентифицира;
 • да ви предоставя услуга или да ви изпраща / предлага продукт;
 • да комуникирате за продажби или фактуриране;

Въз основа на легитимен интерес ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпратим персонализирани оферти * (от нас и / или нашите внимателно избрани партньори);
 • да администрираме и анализираме нашата клиентска база (покупателно поведение и история), за да подобрим качеството, разнообразието и наличността на предлаганите / предлаганите продукти / услуги;
 • да провеждат въпросници относно удовлетвореността на клиентите;

Докато не сте ни информирали друго, ние Ви предлагаме да предлагате продукти / услуги, които са подобни или същите като поведението Ви за пазаруване / браузване, за да бъдете законният ни интерес.

С Ваше съгласие ние обработваме вашите лични данни за следните цели:

 • да ви изпращаме бюлетини и предложения за кампании (от нас и / или нашите внимателно подбрани партньори);
 • за други цели, за които сме поискали вашето съгласие;

Ние обработваме вашите лични данни, за да изпълним задълженията, произтичащи от закона и / или да използваме вашите лични данни за опции, предвидени от закона. Запазваме си правото да събираме анонимизирани данни и да използваме такива данни. Ние ще използваме данни извън обхвата на тази Политика само когато е анонимна. Запазваме Вашите платежни данни и друга информация, събрана за вас, толкова дълго, колкото е необходимо за счетоводни цели или други задължения, произтичащи от закона, но не по-дълго от 5 години.
Можем да обработим Вашите Лични данни за допълнителни цели, които не са споменати тук, но са съвместими с първоначалната цел, за която са събрани данните. За да постигнем това, ще гарантираме, че:

 • връзката между целите, контекста и естеството на личните данни е подходяща за по-нататъшна обработка;
 • допълнителната обработка не би навредила на вашите интереси и
 • ще има подходяща защита за обработка.

Ще Ви информираме за всякакви допълнителни обработки и цели.

Кой друг има достъп до личните ви данни

Не споделяме вашите лични данни с непознати. Лични данни за вас в някои случаи се предоставят на нашите доверени партньори, за да направите възможно предоставянето на услугата или да подобрите вашето клиентско изживяване. Споделяме вашите данни с:

Партньори за обработка:

 • Google AnalyticsУслугата Google Analytics използва „бисквитки“, това са текстови файлове запазвани във Вашия компютър. Тези файлове позволяват анализ на начина на използване на този сайт от неговите Потребители. Информацията, която се генерира от „бисквитките“ за използването на този сайт (включително и Вашите IP адреси) ще бъде пренесена от Google и съхранена на сървърите й в САЩ.Тази информация е нужна на Google за оценка и доклади на активността и използването на страниците на сайта. Оценката и докладите са за оператора на сайта sportdetox.com. Google използва тези данни и за други услуги отнасящи се изцяло за Интернет потреблението. Google може да предоставя събраната информация на трети лица, които обработват за Google информация, както и при законова необходимост. Вашия IP адрес няма да бъде използван с други данни разполагащи в Google. Oтказът от използването на бисквитки може да стане чрез настройка във Вашия браузър. При спиране на бисквитките, няма да може да ползвате ефективно този сайт. Използвайки този сайт се съгласявате Google да обработва данните Ви по начина, и с цел посочени по-горе.

  Пълна информация за Google Analytics и за защитата на личните данни може да откриете на: http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

  При желание от ваша страна да спрете наблюдението, инсталирайте във Вашия уеб браузър: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Нашите бизнес партньори:

 • ЕКОНТ ЕКСПРЕС(за извърване на доставки в страната)

Свързани трети страни:

 • Google
 • Facebook

Работим само с партньори за обработка, които са в състояние да осигурят адекватно ниво на защита на вашите лични данни. Ние разкриваме Вашите лични данни на трети лица или на държавни служители, когато сме законово задължени да го направим. Може да разкрием Вашите Лични данни на трети страни, ако сте дали съгласието си или ако има друго правно основание за това.

Как защитаваме вашите данни

Ние правим всичко възможно, за да запазим личните ви данни в безопасност. Използваме безопасни протоколи за комуникация и прехвърляне на данни (като HTTPS). Използваме анонимни и псевдоними, когато е подходящо. Наблюдаваме нашите системи за възможни уязвимости и атаки.

Въпреки че се стремим към всичко възможно, не можем да гарантираме сигурността на информацията. Обещаваме обаче да уведомим съответните органи за нарушения на данните. Ще ви уведомим и ако съществува заплаха за вашите права или интереси. Ще направим всичко възможно, за да предотвратим нарушения на сигурността и да помогнем на властите да настъпят нарушения.

Ако имате профил при нас, имайте предвид, че трябва да запазите потребителското име и паролата си в тайна.

Деца

Ние нямаме намерение да събираме или съзнателно събираме информация от деца. Ние не насочваме децата към нашите услуги.

Бисквитки и други технологии, които използваме

Използваме „бисквитки“ и / или подобни технологии, за да анализираме поведението на клиентите, да администрираме уеб сайта, да проследяваме движенията на потребителите и да събираме информация за потребителите. Това се прави, за да персонализирате и подобрите своя опит с нас.

„Бисквитката“ е малък текстов файл, съхраняван на вашия компютър. Бисквитките съхраняват информация, която се използва за подпомагане на работата на сайтовете. Само ние имаме достъп до „бисквитките“, създадени от нашия уебсайт. Можете да контролирате „бисквитките“ на ниво браузър. Изборът да деактивирате „бисквитките“ може да възпрепятства използването на определени функции.

Използваме „бисквитки“ за следните цели:

 • Необходими „бисквитки“ – тези „бисквитки“ са необходими, за да можете да използвате някои важни функции на нашия уеб сайт, като например влизане в профила. Тези бисквитки не събират лична информация.
 • Функционални „бисквитки“ – тези „бисквитки“ осигуряват функционалност, която прави използването на услугата по-удобно и прави възможно предоставянето на по-персонализирани функции. Например, те може да запомнят вашето име и електронна поща в коментарите, така че не е нужно да въвеждате тази информация следващия път, когато коментирате.
 • „Бисквитки“ на Google Анализ – тези „бисквитки“ се използват за проследяване на използването и ефективността на уебсайта и услугите ни
 • Рекламни „бисквитки“ – тези „бисквитки“ се използват за предоставяне на реклами, които са подходящи за вас и за вашите интереси. Освен това те се използват за ограничаване на броя пъти, които виждате реклама. Те обикновено се поставят на уебсайта чрез рекламни мрежи с разрешение от оператора на уебсайта. Тези „бисквитки“ запомнят, че сте посетили уебсайт и тази информация се споделя с други организации, като например рекламодатели. Често бисквитките за насочване или рекламиране ще бъдат свързани с функционалността на сайта, предоставена от другата организация.

Можете да премахвате „бисквитките“, съхранени в компютъра си, чрез настройките на браузъра. Друга възможност е да управлявате някои „бисквитки“ на трети страни, като използвате платформа за подобрение на поверителността, като например optout.aboutads .info или youronlinechoices.com . За повече информация относно „бисквитките“ посетете allaboutcookies.org .

Използваме Google Анализ за измерване на трафика на нашия уебсайт. Google има собствена Декларация за поверителност, която можете да прегледате тук . Ако искате да се откажете от проследяването от Google Анализ, посетете опциите за избор на Google Анализ, страница .

Информация за връзка

Надзорен орган

Промени в тази Декларация за поверителност

Ние си запазваме правото да направим промяна в тази Декларация за поверителност.
Последната промяна е направена на 25.05.2018.